Yhteisömanageriakatemiassa opit kuinka rakentaa, johtaa ja fasilitoida verkostoja. Yhteistyökumppanina Hyria koulutus. Toteutusaika: 12.11.2020 - 31.10.2021.
Kenelle?

Yhteisömanageriakatemia tarjoaa johtamisen ja fasilitoinnin työkaluja sekä oppeja asiantuntijoille, joiden vastuulla on:

 • verkostomaisten yhteisöjen johtaminen sekä rakentaminen
 • kehittämis- ja yrityspalveluiden tuottaminen niiden avulla
 • hankeverkostojen rakentaminen
 • uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen verkostossa
 • yritysyhteisöjen ja coworking-ympäristöjen operointi
 • tai hautomon / kiihdyttämön managerointi

Valmennus toteutetaan oppisopimusmuotoisena. Sen aikana suoritat näyttöihin pohjautuen Yritysneuvojan erityisammattitutkinnon, jonka myöntää Hyria koulutus. Valmennus on osallistujalle maksuton, vastaat vain matka- ja majoituskustannuksista.HYÖDYT

Opit muun muassa kuinka:

 • Rakentaa verkostolle yhteistä suuntaa
 • Fasiltoida ihmisten välistä vuorovaikutusta ja oppimista
 • Hankkia yhteisiä asiakkuuksia ja tuottaa palveluita verkostona
 • Pyörittää verkoston toimintaa taloudellisesti kestävällä pohjalla sekä tuottaa sen avulla lisäarvoa
 • Johtaa kumppanuuksia tunnistamalla erilaiset tarpeet, toiminta- ja ansaintamallit

Akatemian aikana suoritat omaan yhteisöön liittyvän kehittämisprojektin, jolla sovellat oppeja käytäntöön.  Vertaisopit muiden osallistujien ja Crazy Town -yhteisön kanssa.Yhteisömanageriakatemia tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja ja esimerkkejä Crazy Townin 20-vuotiseen kokemukseen pohjautuen. Valmennus on maksutonta oppisopimuskoulutusta.MIKSI?

Erilaisten yhteisöjen ja verkostomaisesti tuotettujen palveluiden merkitys kasvaa jatkuvasti. Niissä toimivia organisaatioita tai ihmisiä ei kuitenkaan voi johtaa perinteisin tavoin. Osallistuminen on vapaaehtoista ja vastavuoroista.

Toimintaa luotsaavilta "yhteisömanagereilta" vaaditaan taitoja, kuten yhteisen merkityksen ja suunnan rakentamista - kasvokkain ja verkossa.

Yhteisömanagerin tulee kyetä tekemään eri tahojen tarpeita ja osaamista näkyväksi. Tämä vaatii viestinnällistä osaamista, kykyä koota ja kuratoida sisältöjä sekä tuoda oikeat tahot yhteen. Yhteisömanagerin on rakennettava omaa yhteisöjä systemaattisesti, mutta ihmisläheisesti.MIKSI CRAZY TOWN?

Crazy Town on työn ja oppimisen yhteisö, jonka 200 -jäsenyritystä tekevät yhdessä liiketoimintaa. Uskomme, että jatkuva oppiminen, vertaisten hyödyntäminen, osaamisen yhdistely ja yhteistyötaidot ovat onnistumisen edellytys asiantuntijatyössä.

Yhteisömanageriakatemia perustuu 20 vuoden aikana kertyneisiin oppeihin yhteisön rakentamisesta, vetämisestä sekä palveluiden tuottamisesta yhteisön avulla. Olemme rakentaneet useita kymmeniä fyysisiä yhteisöjä ja erilaista osaamisyhteisöä.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Hyria koulutuksen kanssa oppisopimusmuotoisena. Osallistujat suorittavat lopuksi Yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon.

Yhteisömanageriakatemiassa opitaan käytännönläheisesti muiden kanssaMITEN?

Yhteisömanageriakatemia ei ole perinteinen koulutusohjelma, luvassa on:

 • Hyvää keskustelua ja ideointia
 • Ei kalvosulkeisia
 • Käytäntöön soveltaminen valmennuskertojen välissä
 • Irti työkiireestä - keskitymme sisältöön
 • Käsiteltävät asiat syntyvät osallistujien tarpeista käsin
 • Aktiivinen osallistuminen ja intensiivinen tunnelma. Ei passiivista istumista
 • Valmentajat sparraavat ja haastavat


MILLOIN?

Yhteisömanageriakatemia järjestetään 12.11.2020 - 31.10.2021.

Ohjelma sisältää verkkotapaamisia, Crazy Townilla järjestettäviä lähijaksoja sekä mentorointia. Lisäksi opintoihin sisältyy vertaisoppimista, pääsy Crazy Townin digitaaliselle oppimisalustalle sekä tutkinnon suorittamiseen ja arviointiin kuuluvia näyttöjä.

Ilmoittautuminen 27.10.2020 mennessä >AIKATAULU

Fasilitoinnin ja verkoston rakentamisen taidot. Aloitat samalla oman kehittämisprojektin.

12.11.2020, klo 12-16
Orientaatio verkossa

1.12.2020, klo 10.00 - 2.12.2020, klo 16.00
Yhteisömanageroinnin perusteet (Crazy Town Tampereella)

16.12.2020, klo 12-16
Verkkotapaaminen

Tammikuu 2021: Näyttö 1

Verkostomaisen yhteisön toiminta- ja ansaintamallit sekä erilaisten kumppaneiden rooli.

2.2.2021, klo 12-16
Verkkotapaaminen

2.3.2021, klo 9 - 3.3.2021, klo 16.00
Yhteisömanagerin toimintaympäristö (Crazy Town)

8.4.2021, klo 12-16
Verkkotapaaminen

Toukokuu 2021: Näyttö 2

Kuinka verkostolla tuotetaan yhdessä arvoa mukana oleville yrityksille ja sidosryhmille?

10.8.2021, klo 12-16
Verkkotapaaminen

7.8.2021, klo 9 - 8.9.2021, klo 16
Verkostotoiminnan kehittäminen (Crazy Town)

24.9.2021, klo 9-12
Minä yhteisömanagerina (Crazy Town)

Lokakuu 2021: Näyttö 3


VALMENTAJAT


Mikko Markkanen


Image

Petra Pulkkinen


Image

Jenna Kankaanpää


Image

Toni Pienonen


Image

LISÄTIETOA


ILMOITTAUDU


Matleena Laaksonen

matleena.laaksonen@crazytown.fi

+358 44 373 1932Petra Pulkkinen

petra.pulkkinen@crazytown.fi

+358 50 535 2776
Image
Image