Hoidettu ja hyvinpidelty yhteisö kasvaa, oppii yhdessä ja voi hyvin. Tällaisessa yhteisössä kukoistaa luottamus ja uusia alkuja sekä ideoita syntyy helposti. Opitaan kokeilemalla, innostutaan herkästi ja jaetaan tietoa. Tällainen yhteisö syntyy kuitenkin vain harvoin itsestään. Kukoistavan yhteisön puutarhurina toimii yhteisövetäjä.

Meillä Crazy Townilla tämä tiedetään ja tähän uskotaan, siksi yhteisövetäjän rooli on meillä korvaamaton. Uskomme myös siihen, että sitä mukaan kun kaikki työ muuttuu hiljalleen yhteisötyöksi, tarvitaan näitä yhteisöjen ammattilaisia aina vain enemmän. Koska olemme löytäneet tämän voittavan reseptin, haluamme jakaa oppimaamme myös muille. Siksi Crazy Townilla koulutetaan kymmeniä yhteisöjen ammattilaisia vuosittain.

Miksi sitten erityinen yhteisöosaaminen on tärkeää? Suurissa yhteisöissä, kuten kunnissa, suurissa oppilaitoksissa tai isoissa yrityksissä syntyy helposti siiloja. Työtä tehdään oman tiimin kesken omasta avaimenreiästä maailmaa tirkistellen. Monesti voi olla niin, että ei tiedetä mitä naapurihuoneen kollegat edes tekevät, elleivät he kuulu omaan lähipiiriin. Kuitenkin kun halutaan synnyttää uutta ajattelua tai uusia konsepteja, on erilaisten ihmisten kohtaaminen sekä yhteisen ajattelun lisääminen elintärkeää.

Tarvitaan siis yhteisöissä ja niiden rajapinnoilla taiteilevia yhteisöammattilaisia, joiden erityistä osaamista on yhdistää oikeita ihmisiä idean alkujen tai haasteiden äärelle. Myös yritysyhteisöissä tiedetään, että pelkkä yhteentuominen ei riitä, vaan tarvitaan fasilitointitaitoja sekä taitoa löytää resursseja tekemisen ympärille. Yhteisöammattilainen tuntee organisaation tekijät ja tietää minkälaista osaamista ja pääomaa yhteisöstä löytyy. Hän osaa myös johtaa yhteisön oppimistarpeita ja -tavoitteita johdonmukaisesti.

Yhteisömanagereiden lisäksi Crazy Townilla koulutetaan yhteisöagentteja, joiden tehtävänä on kulkea nimenomaan rajapinnoilla, yhdistellä osaamista ja ideoita, sekä sujuvoittaa uuden tekemisen syntymistä. Siinä missä yhteisömanageri toimii oman yhteisönsä sydämenä ja moottorina, tuntee yhteisöagentti kaikki omaan toimialueeseensa kuuluvat yhteisöt ja osaa sukkuloida niiden välillä kutoen uusia yhteyksiä ja verkostoja ihmisten välille. Yhteisöagentilla on lupa toimia.

Yhteisöagentteja on koulutettu Tampereelle ja Ouluun. Molemmissa kaupungeissa agenttien rooli on liikkua elinvoima- ja työllisyyspalveluiden kentällä ja synnyttää uutta kasvua sekä toimintaa.

Näitä tärkeitä teemoja tosiaan käsittelemme erilaisten koulutusten ja räätälöityjen valmennusten kautta Crazy Townilla. Haluamme auttaa yrityksiä, kaupunkeja, yhdistyksiä, kouluja tai mitä tahansa yhteisömaisia toimijoita löytämään tiensä kohti omaa täyttä potentiaaliaan.

Haluatko tulla mukaan yhteisöjä rakentamaan? Katso yhteisö-aiheiset koulutuksemme täältä tai ota meihin yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän yhteisöä parhaiten palveleva koulutuskokonaisuus.