KUVA: Osa Crazy Town -tiimistä Aulangon metsissä helmikuussa 2020. Niklas Isberg.

Käynnissä on maailmaa muuttava työn ja talouden murros. Uskomme, että tämän kaiken keskellä Crazy Townin kaltaiset ympäristöt ovat tärkeämpiä kuin koskaan ja avainasemassa kasvun luomisessa.

“Crazy Town on oppimisen ja työn yhteisö. Luomme ihmisten välille merkityksellisiä yhteyksiä. Autamme uusiutumaan ja oppimaan jatkuvasti.”

Tämä olemassaolomme tarkoitus ja näkyy kolmessa arvossamme:

i. Olemme vertaisten yhteisö

Asiantuntijatyön keskiössä ovat yksilöt, eivät organisaatiot. Yhteisö on turva ja voimavara. He tarvitsevat korkean luottamuksen ympäristöjä, jotka tarjoavat merkityksellisiä kontakteja sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

ii. Teemme yhdessä liiketoimintaa

Me kaikki tarvitsemme yhteiskehittämisen ja yhteistuottamisen taitoja, koska liiketoiminta tehdään yhä useammin yli organisaatiorajojen. Jo nyt 85% Crazy Townin jäsenistä tekee kaupallista yhteistyötä, alihankintaa, toteuttaa yhteisiä projekteja sekä auttaa toinen toisiaan.

Yhteisö on yhä tärkeämpi myös isommille yrityksille ja organisaatioille. Sen lisäksi, että suuret organisaatiot voivat tuoda yhteisöömme paikallisen ”sivukonttorin” muista kaupungeista käsin työtä tekeville “etätyöntekijöille”, he voivat hyödyntää sitä alustana tuote- ja palvelukehitykseen.

iii. Opimme yhdessä uutta

Jatkuva oppiminen on tietotyössä onnistumisen edellytys. Yhteisön kautta ihmiset jakavat osaamista, epäonnistumisia ja oppeja. Tämä tarkoittaa muun muassa 250 oppimistapahtumaa (yli 5000 osallistujaa!) vuodessa, minkä lisäksi jäsenemme järjestävät yhteisössä yli 30 000 tapaamista. 

Mitä nämä juhlalliset julistukset oikein tarkoittavat sitten käytännössä? Lyhyesti: Entistä enemmän työkaluja ja polkuja yhteiseen oppimiseen sekä yhdessä tekemiseen. Pidempi sepustus, lue alta lisää.

VIISI PAINOPISTETTÄ VUODELLE 2020

1. YHTEISÖ DIGITALISOITUU

Parhaillaan lanseerattava Crazy Townin digitaalinen yhteisöalusta mahdollistaa toiminnan yli paikkakunta- ja tiimirajojen. Alustan teknologiasta vastaa suomalainen Skillhive. Alusta avataan myös kumppaneille.

Rakennamme myös verkkokaupan, jonka avulla erilaisten kumppaneiden tarjoamat palvelut aina vakuutuksesta kasvurahoitukseen ja kansainvälistymiseen ovat helpommin yhteisön hyödynnettävissä. 

2. TUOMME ISOT YRITYKSET VAHVEMMIN OSAKSI CRAZY TOWN-YHTEISÖÄ


3. AUTAMME SINUA RAKENTAMAAN OMAN YHTEISÖLLISEN TYÖTILAN

Työn murros edellyttää uudenlaisia työympäristöjä. Haluatko luoda oman asiantuntijayhteisön esimerkiksi yrityksen tiloihin?

Autamme muuttamaan perinteiset toimitilat yhteiskäyttöiseksi ympäristöksi, jota omat työntekijät sekä myös kumppanit voivat käyttää joustavammin. Tarjoamme kiinnostuneille tahoille Crazy Townin työkalut, yhteydet ja kokemuksen käyttöön. 

4. ”CRAZY ACADEMY” TARKOITTAA VALMENNUKSIA VERKOSSA JA KASVOKKAIN

Vuosien 2019-2020 aikana testasimme ensimmäisiä yksinyrittäjille ja Crazy Townin jäsenille suunnattuja valmennuksellisia koulutusohjelmia.

Laajennamme valmennusohjelmien tarjontaa uusille kohderyhmille – yrittäjille, asiantuntijoille, korkeakouluille ja yhteisöjen rakentajille. Tuomme kouluttajiksi oman yhteisömme asiantuntijat sekä kumppanit.

5. MERKITYKSELLISIÄ KOHTAAMISIA

Miksi Crazy Townin Tori-tilat ovat varustettu 4 hengen pyöreillä pöydillä? Miksi ne ovat tasalattiaisia? Miksi uuteen elokuussa 2020 avautuvaan Jyväskylän laajennukseen tulee oma showroom tuotteiden testausta ja yhteiskehittämistä varten heti katutasoon ja miksi sen uusi oppimistila on nimeltään Learning Cafe? 

Me uskomme oppimiseen, jossa osallistujat itse tuottavat merkittävän osan uudesta tiedosta ja osaamisesta vertaispohjalta ja dialogin kautta.  Meillä on nyt ja tulevaisuudessa hyviä ympäristöjä vuorovaikutteisiin tapahtumiin, oppimiseen ja työskentelyyn. Toteutamme tapahtumia fyysisesti ja verkossa.

Haemme kumppaneita, jotka haluavat olla mukana merkityksellisten kohtaamisten toteuttamisessa sisällön tai oheispalveluiden osalta.

– yrittäjät Mikko Markkanen ja Toni Pienonen