Yhteisömanageriakatemiassa opit kuinka rakentaa, johtaa ja fasilitoida verkostoja. Yhteistyökumppanina Hyria koulutus. Toteutusaika: 12.11.2020 – 31.10.2021.

Erilaisten yhteisöjen ja verkostomaisesti tuotettujen palveluiden merkitys kasvaa jatkuvasti. Niissä toimivia organisaatioita tai ihmisiä ei kuitenkaan voi johtaa perinteisin tavoin. Osallistuminen on vapaaehtoista ja vastavuoroista. Toimintaa luotsaavilta ”yhteisömanagereilta” vaaditaan taitoja, kuten yhteisen merkityksen ja suunnan rakentamista – kasvokkain ja verkossa.

Crazy Townin Yhteisömanageriakatemia perustuu 20 vuoden aikana kertyneisiin oppeihin yhteisön rakentamisesta, vetämisestä sekä palveluiden tuottamisesta yhteisön avulla. Olemme rakentaneet useita kymmeniä fyysisiä yhteisöjä ja erilaista osaamisyhteisöä.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Hyria koulutuksen kanssa oppisopimusmuotoisena. Osallistujat suorittavat lopuksi Yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon.Hinta 0 EUR, vastaat vain matka- ja majoituskustannuksista.

KENELLE?

Yhteisömanageriakatemia tarjoaa johtamisen ja fasilitoinnin työkaluja sekä oppeja asiantuntijoille, joiden vastuulla on:

 • verkostomaisten yhteisöjen johtaminen sekä rakentaminen
 • kehittämis- ja yrityspalveluiden tuottaminen niiden avulla
 • hankeverkostojen rakentaminen
 • uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen verkostossa
 • yritysyhteisöjen ja coworking-ympäristöjen operointi
 • tai hautomon / kiihdyttämön managerointi

HYÖDYT

Opit muun muassa kuinka:

 • Rakentaa verkostolle yhteistä suuntaa
 • Fasiltoida ihmisten välistä vuorovaikutusta ja oppimista
 • Hankkia yhteisiä asiakkuuksia ja tuottaa palveluita verkostona
 • Pyörittää verkoston toimintaa taloudellisesti kestävällä pohjalla sekä tuottaa sen avulla lisäarvoa
 • Johtaa kumppanuuksia tunnistamalla erilaiset tarpeet, toiminta- ja ansaintamallit

Yhteisömanageriakatemian aikana suoritat omaan yhteisöön liittyvän kehittämisprojektin, jolla sovellat oppeja käytäntöön. Vertaisopit muiden osallistujien ja Crazy Townin -yhteisön kanssa.

Lue lisää ohjelmasta sen omalta sivulta: https://www.crazytown.fi/yhteisomanageriakatemia/


Matleena Laaksonen

matleena.laaksonen@crazytown.fi

+358 44 373 1932