Tiesitkö, että jäsenistöstämme jopa 85% tekee jonkinlaista kaupallista yhteistyötä keskenään? Heistä yksi esimerkki on yritysten Tarinakone ja Adina Solutions välillä tapahtunut tarinallistamisen projekti. 
Tarinakone tarjoaa yrityksille erottumiseen apukeinoja tarinallistamisen avulla, muuttamalla asiakaskokemusta tarinan muotoon. 
Adina Solutions on teknisen viestinnän voimapesä, joka tarjoaa operatiivista kirjoitustyötä yrityksille (käyttöohjeiden kirjoitusta, sekä koulutusta ja konsultointia).

Kesäkuussa alkanut yhteistyö lähti Adinan Laura Katajiston ja tiimin pohdinnasta, kun mietittiin, mikä saisi digikoulutuksesta entistä kiinnostavamman. Pelillistäminen kiinnosti teemana tarinallistamisen ohella, kunnes Laura törmäsi Tarinakoneen Annen kirjoittamaan blogikirjoitukseen verkkokoulutusten tarinallistamisesta. Aihe osui kun nappi silmään ja vahvisti tahtoa hyödyntää toisen Crazy Townin jäsenen palveluita.Matkalle mahtui stooripuuta, ydintarinan etsimistä, sekä pallottelua siitä, tehdäänkö Adinan tarinaa, vai verkkokoulutuksen tarinaa. Lopulta projekti päätettiin fokusoida verkkokoulutukseen. Tarinapaja toteutui elokuussa etätoteutuksena ja onnistui loistavasti. Tämä todensi sen, että yrityskohtaista tarinaprojektia (mikä on vaativaa ja strategista työtä), pystyy ehdottomasti tekemään myös verkon kautta, etenkin näin poikkeusaikana. Adinan henkilöstöä oli paikan päällä Crazy Townilla Fennian tilavassa neuvotteluhuoneessa hyvillä turvaväleillä ja Anne ohjasi pajaa Zoomin kautta.

Tarinaprosessissa edettiin verkkokoulutuksen Stooripuun juurista eli kurssin olemassaolon merkityksestä, puun rungon eli asiakkaan kautta oksistoon tarinaelementtien ideointiin. Vaikka prosessi käsiteltiin ja kohdistettiin verkkokurssiin, ajattelu avautui yllättäen samalla myös koko yrityksen toimintaa elävöittävään ydintarinaan. Jokaisella Adinan osallistujalla oli erilaiset lähtökohdat sekä koulutustaustat, mutta jokainen pääsi hyvin mukaan ja kärryille yhteisen tarinan luomiseen prosessissa.

Tarinan aineksia löydettiin myös Adinan nimestä. Adina on hepreankielinen naisen nimi, joka kääntyy englanniksi shuttle ja lean. Nimi kertookin hyvin siitä, miten yrityksen tarjoamat palvelut ovat sujuvia, hienovaraisia, puhtaita ja selkeitä. “Usein yrityksen nimen takana on merkityksiä, joita ei ole palvelumuotoilussa tai markkinointiviestinnässä hyödynnetty. Näitä voidaan hyödyntää ydintarinassa, ja tarinallistamisella saadaan nämäkin merkitykset paremmin käyttöön arjessa.” Anne avaa. Tarinakoneen kanssa tehdyn yhteistyön kautta myös Adina hyödyntää nyt myös näitä merkityksiä kokonaisvaltaisemmin, osana asiakaskokemusta. 

Tarinakoneen Annen mukaan Stooripuun juureen kirjattavat asiat ovat liiketoiminnan perusasioiden tunnistamista, on muistettava mihin tarinaan tulee kiinnittyä yrityksen toiminnassa.  Tarinallistamisessa olennaista ei ole keksiä valtavasti uutta. Tärkeintä on  tunnistaa myös jo olemassa olevaa tarinallisuutta, mikä on kenties jäänyt pimentoon, eikä ole tullut asiakkaalle koettavaksi. Esimerkiksi Adinan kohdalla esiin nousivat myös jo tehdyt pienet piirroshahmot Adinalaisista. Hahmot olivat jo ennättäneet seikkailla yrityksen materiaaleissa. Nyt tarinallistamisen kautta hahmojen rooli selkiytyi, he saivat oman tarinamaailman, josta ovat tulossa ja miksi ovat sellaisia kuin ovat. Hahmot linkitetään nyt vahvemmin yrityksen palvelulupaukseen. Tarinallistaminen toimi hyvänä, luovana johdantona liiketoimintamuotoiluun, jota Adina Solutions alkoi tehdä Stooripuu-pajan jälkeen heti seuraavana päivänä yhteistyössä Kreapal Veikko Törrösen kanssa, joka on myöskin Crazy Townin jäsen.

Veikko Törrönen (vasemmalla) tekee paljon yhteistyötä Crazy Townin jäsenten kanssa.


Veikko ja Anne tekevätkin yhteistyötä ja linkittävät palvelumuotoiluun liittyviä palveluita yhteen asiakkaiden parhaaksi. Tarinallistamisen vieminen käytäntöön vaatii sitä, että myös kaikki yhteistyökumppanit tukevat yritystä tässä tavoitteessa. Samaan porukkaan Veikon ja Annen kanssa kuuluu rahoituspalveluita tarjoava Pajalan Tommi Fimentumista, joka myös asustaa Crazy Townilla. “

Crazy Town yhteistyössä ei ole  tarvinnut miettiä kuinka fasilitointi tapahtuu. Jokainen tietää missä on neukkareista Posteljooni tai Fennia ja mihin aikaan nähdään,” Laura toteaa. “Töihin hukkuessa korostuu erityisesti se, kuinka hyvästä alihankinta onkaan”, Laura korostaa ulkopuolisia palveluita hankkiessaan.

Crazy Townin jäsenet pääsevät jokainen tiloihin omalla avaimellaan ja ovat jo jonkin verran tuttuja keskenään, yhteisistä tapahtumista, aamukahveista tai muista yhteisöllisistä menoista ja meiningeistä. Yhteistyön edellytyksistä se tärkein, luottamus on jo monilta osin olemassa. Annen ja Lauran mukaan yhteistyötä on erityisen miellyttävä toteuttaa muiden jäsenten kanssa. Kuulemma suurimmat väittelyt yleensä tulevatkin siitä, mikä lounaspaikka valitaan. 

Yhteisössä on voimaa!#kovassaseurassa

www.adinasolution.com
www.tarinakone.fi