Blogipostauksen sekä arvokartoituksen on toteuttanut Crazy Townin jäsen Aleksi Lehikoinen. Kuvassa Crazy Town Crewn Toni Pienonen sekä Jenna Kankaanpää. 

Yrittäjällä on ensisijaisen tärkeää olla tiettyjä ominaisuuksia menestyäkseen. Tärkeitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi rohkeus, paineensietokyky, täsmällisyys, sitkeys, itseohjautuvuus ja toimeliaisuus. Kaikki yrittäjän toiminta on hänestä itsestä kiinni. Itsenäisyyden takia mukaan saattaa tulla yksinäisyys. Yksinyrittäjän pitää tehdä päätöksensä itse.

Mutta, mitä on menestys? ”Olen epäonnistunut elämässäni lähes täydellisesti.” Isänsä sanoja muistelee Ilona Herlin kirjassa Koneen ruhtinas. Suomen historian ehkä menestyneimmän yrittäjän sanoissa on paljon pohdittavaa jokaiselle menestystä tavoittelevalle yrittäjälle. Onko menestyminen yrittäjälle rikastumista, vai jonkun tarkoituksen toteuttamista?

Yrittäjyydestä puhuttaessa keskitytään hyvin usein menestyksen ympärille ja unohdetaan se, että yritystoiminta pitäisi pystyä suuntaamaan vastaamaan yrittäjän omia arvoja. Jos koko yritystoiminta rakennetaan niin, että toiminta ei vastaa yrittäjän arvoja niin lopulta suusta voivat päästä samat sanat kuin Pekka Herliniltä. Yrittäjän henkilökohtaiset arvot eivät voi olla ristiriidassa yrityksensä arvojen kanssa, jos halutaan että yritystoiminnalla on syvempi tarkoitus itse yrittäjälle.

Olen päässyt opinnäytetyötä tehdessäni tutkimaan Crazy Town – yrittäjäyhteisössä toimivien yrittäjien arvoja hyödyntäen Shalom Schwartzin arvoteoriaan pohjautuvaa HL-concept®Työelämän arvotestiä. Tutkimuksessa on selvinnyt, että yrittäjille tärkeimmät arvot ovat: itsellisyys, lähipiirin hyvä ja suoriutuminen. Alla koonti yrittäjien arvoprofiileista.

 

Taulukosta tulee lisäksi hyvin ilmi se, että miten yrittäjäyhteisössä universaali hyvä on myös arvoissa erittäin korkealla. Se näkyy yhteisössä niin, että yrittäjät työskentelevät enimmäkseen yksin, mutta tarpeen tullen yhteisö on apuna.

https://www.crazytown.fi/crazy-town-kokemuksia/

Omien arvojen tunteminen mahdollistaa oman yritystoiminnan suuntaamisen sellaiseksi, että se toteuttaa jotain syvempää tarkoitusta. Kun tiedät omat arvosi, tiedät mitkä asiat motivoivat sinua eniten ja ne auttavat ymmärtämään omia toimintatapojasi ja käytänteitä – löydät oman menestyksen polkusi yrittäjänä.

Me Tacitilla uskomme, että arvojen tiedostaminen on organisaation- ja oman itsensä johtamisen tärkein työkalu, sillä arvot ovat läsnä kaikessa toiminnassa. Me käytämme palveluissamme Shalom Schwartzin arvoteoriaan pohjautuvaa HL-concept®Työelämän arvotestiä, millä organisaatio tai yksinyrittäjä saa arvonsa näkyville. Arvojen selvittämisen jälkeen tavoitteenamme on antaa asiakkaallemme parhaat työkalut ja taidot siitä, miten arvoja hyödynnetään. Me autamme sinua selvittämään arvosi ja löytämään oman menestyksen polkusi yrittäjä.

www.tacitco.com

https://tacitco.com/tyoelaman-arvotesti/