Kolmisen vuotta sitten Sitran Matti Aistrich esitteli IOOI-metodin ( Input, Output, Outcome, Impact ) työkaluksi vaikuttavuuden osoittamiseen.

Crazy Town on ahkerasti käyttänyt tätä panos – tuotos – vaikutus – vaikuttavuus -ketjua lukuisissa arvioinneissa sekä hankekoulutuksissa. Se on yksinkertaisin tuntemamme tapa hahmottaa oman toiminnan vaikuttavuus.

Jos sinulla on hanke tai teet muuta kehittämistyötä, jossa joudut vakuuttamaan muut tahot työsi merkityksellisyydestä, uskomme, että metodin omaksuminen on 10 min luku-urakan arvoinen. Tämä työkalu toimii myös erinomaisesti uusien hankevalmisteluiden tukena.

Ketju koostuu neljästä osiosta:

  • Panos: Toiminnan resurssit, kuten rahoitus, oma työ ja ostopalvelut, verkostot ja kumppanit. Panoksella tuotetaan tuotos →
  • Tuotos: Tehty työ ja sen laajuus. Esimerkiksi kaikki erilaiset kokeilut, pilotit, koulutukset ja muut toimenpiteet. Osoitetaan tyypillisesti hankeaineiston avulla. Jo pelkkä hyvä panos-tuotos –suhde näyttää, että hanke on saanut aikaiseksi toimintaa. Tuotos synnyttää vaikutuksen →
  • Vaikutus: Toiminnan aikaansaama konkreettinen muutos kohderyhmissä, esimerkiksi uusi osaaminen, käyttäytyminen, asenteet, aseman muutos, käytännöt, tehostuminen, säästöt, uudet resurssit. Vaikutus osoitetaan tarvittaessa haastatteluiden, työpajan, kyselyiden tai aineistojen kautta. Vaikutukset luovat vaikuttavuutta →.
  • Vaikuttavuus: Pitkällä aikavälillä odotettava muutos yhteiskunnassa, toimintaympäristössä ja kohderyhmässä. Osoitetaan vaikutusten ja vaikuttavuuden välisen yhteyden kautta. Vaikuttavuus ei välttämättä toteudu hankkeen aikana.


Miten hyödyntää käytännössä?

Ota tyhjä paperi tai dokumentti, johon teet neljä vierekkäistä saraketta.

Kaksi ensimmäistä saraketta on helppo täyttää ilman ihmeellisempää seurantaa. Panoksen alle on hyvä tuoda esiin, mitkä todellisuudessa ovat ne pelimerkit, jotka ovat sinun käytössäsi. Myös tuotosten kuvaamisen tulisi luonnistua lonkalta; miten paljon olet tehnyt eri tyyppisiä toimenpiteitä ja kuinka monta ne ovat koskettaneet. Älä mene liikaa yksityiskohtien tasolle. Lukumäärät puhuttelevat (tuotosten määrät, osallistujat).

Jo tämän nopean harjoituksen pohjalta pystyt osoittamaan ulkopuolisille, onko toimintasi panos-tuotos -suhde hyvä vai huono. Saat paljon anteeksi, mikäli toiminnan volyymi on riittävällä tasolla ja teet paljon asioita vaikka resurssit olisivat pienet, vaikket varmuudella pystyisi kertomaan mitä oikeastaan on saatu aikaiseksi.

Tämä myös tekee mahdolliseksi karkean vertailun eri hankkeiden tai toiminnan välillä; miksi toiset saavat aikaan paljon enemmän toimintaa kuin toiset? Onko syynä hankkeiden erilainen luonne, jolloin ne eivät edes ole vertailukelpoisia keskenään vai ovatko toiset vain muita parempia?

Vaikutusten kuvaaminen vaatii, että olet itse seurannut ja todentanut ne. Mitä vaikutuksia ylipäätänsä tiedät toiminnalla olleen? Jos olet esimerkiksi järjestänyt tilaisuuksia, oletko kerännyt osallistujapalautteita tai selvittänyt, kuinka kohderyhmän käyttäytyminen on muuttunut tilaisuuksien johdosta?

Hankkeet usein sekoittavat tuotoksen ja vaikutuksen. Esimerkiksi seminaarin järjestäminen menee tässä ketju-ajattelussa tuotoksen alle. Se mitä tapahtuu seminaarin jälkeen – uudet yhteistyöprojektit tai osallistujien saama uusi osaaminen – kuuluvat vaikutuksen alle.

Vaikuttavuus toteutuu yleensä viiveellä – harvoin vasta hankkeen toiminnan aikana. Ellei hankkeen toiminta ole ollut hyvin rajattua, myös asian selvittäminen jälkiarvioinnin kautta on hyvin vaikeaa. Voi olla mahdotonta kertoa, mikä positiivinen muutos esimerkiksi kohderyhmän käyttäytymisessä on yksinomaan hankkeen toiminnan ansiota.

Usein kaikista tärkeintä hanketoimijalle tai muuta kehitystyötä tekevälle taholle onkin itse asiassa keskittyä vaikutusten tarkasteluun.

CRAZY TOWNIN VAIKUTTAVUUS ESIIN -PALVELU

Jos tarvitset apua oman hankkeesi tai toiminnan vaikuttavuuden kuvaamiseen, voit toki käyttää meitä tilanteissa:

  • a) Mikäli sinun täytyy arvioida hankkeesi / toimintasi ulkopuolisella taholla
  • b) Tarvitset sisäisen / ulkoisen viestinnän tueksi tietoa työsi vaikuttavuudesta 
  • tai c) Valmistelet uutta hankehakemusta ja tarvitset apua vaikuttavuuden kuvaamiseen

Kokoamme tiedot, selvitämme tarvittaessa kohderyhmän kokemukset ja laadimme esityksen. Tuloksena saat vaikuttavuuden kuvauksen panos-tuotos-vaikutus-vaikuttavuus -ketjun kautta osoitettuna.

Ole yhteydessä:

Mikko Korpela, 0400 499 242,, mikko.korpela@crazytown.fi 

Toni Pienonen, 0400 737 238, toni.pienonen@crazytown.fi