Mitä yrittäjä tarvitsee hyvinvoinnin ja kasvun tueksi? Ei pelkästään toimitiloja, vaan myös niitä ihmisiä ja satunnaisia kohtaamisia ympärillä, keskusteluja, kannustusta ja rohkeutta.

Tätä pohdittiin Crazy Townin ja Hyrian järjestämän Yhteisömanageriakatemia-koulutuksen koulutuspäivässä tänä keväänä, kun ryhmän tehtävänä oli osoittaa yhteisön vaikuttavuutta ja sen hyötyjä. Haasteen lopputuotteeksi syntyi yrittäjän hyvinvoinnin ja kasvun automaatti.

Koulutuspäivän aikana syvennyttiin erilaisiin pääoman muotoihin, joita yhteisöstä löytyy. Crazy Townin yhteisössä perinteisen pääoman, kuten tilojen lisäksi tarjolla on osaamisen, sosiaalisen ja psykologisen pääoman muotoja, joiden tarvetta tulee harvemmin ajateltua. Ne sisältävät muun muassa kaikki ne ihmiset, joita päivän aikana yhteisössä tapaa ja keskustelut, joita niistä kohtaamisista syntyy. Lisäksi tapahtumat, joiden ansiosta oppii uusia asioita sekä yhteistyökumppanit, joiden avulla saa mahdollisesti tukea liiketoiminnan kasvuun. Automaatti on visuaalinen kuvaus näistä kaikista pääomista.

Ryhmä halusi infograafissaan painottaa erityisesti sosiaalisia ja psykologisia asioita, joiden merkitys on kasvanut viimeisen vuoden aikana hurjasti. Yhteisöön sitoutuminen ja sen jäseniin luottaminen tuottaa lisäarvoa oppimiselle ja keskusteluille.

Yrittäjän hyvinvoinnin ja kasvun automaatin ideana on, että jokainen voi yhteisöön liittyessään päättää itse mitä tuo mukanaan: sitoutumista ja luottamusta, omaa asiantuntijuutta ja tietoa, verkostoja, vai jotain muuta. Samoin voi itse päättää, mitä yhteisön palveluja haluaa käyttää ja mistä itse voi hyötyä – ihmisistä, uusista ideoista, vai uuden oppimisesta esimerkiksi joka viikkoisilla aamukahveilla? Jokainen automaatista löytyvä asia tukee yksin tai yhdessä yrittäjän ja yrityksen hyvinvointia ja kasvua. 

Yhteisömanageriakatemian ryhmään kuuluivat ja tämän idean toteuttivat Sandra Suomäki Crazy Townilta, Henna Halmetvaara Kuopion startupien tukiyhdistyksestä sekä Jarkko Ruottinen Oulun Kielo Growthilta.