Euroopan Komissio on valinnut Robocoast EDIH -konsortion yhdeksi Suomen EDIH-osaamiskeskittymistä, joita Suomessa on jatkossa yhteensä neljä kappaletta. Kaiken kaikkiaan Eurooppaan valittiin 136 EDIH-organisaatioita. Crazy Town on yksi konsortion jäsenistä.

EDIH-organisaatiot, eli European Digital Innovation Hubit toimivat yrityksille matalan kynnyksen kontaktipisteinä, joiden kautta yritys löytää tarvittavan osaamisen, koulutuksen, asiantuntijaresurssit, kumppanit tai kehitysympäristöt erityyppisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen ja toiminnan modernisointiin. Tarjolla on apua myös rahoituksen hakemiseen.

Robocoast EDIH -konsortio vastaa suomalaisten teollisuusyritysten digitalisaation edistämisestä. Crazy Townin jäseniin lukeutuu satoja digitalisaation parissa toimivia asiantuntijayrityksiä ja startupeja, jotka haluamme kytkeä teollisuusyrityksiin.

Lisäksi Crazy Town pystyy auttamaan teollisuusyrityksiä ja konsortion jäseniä osaajien rekrytoinnissa ja työn tekemisessä monipaikkaisesti ympäri maata.

Robocoast EDIH -konsortioon kuuluu 15 suomalaista korkeakoulua ja kaksi elinkeinoyhtiötä yhdeksästä eri maakunnasta. Lisäksi konsortio on verkottunut vahvasti niin muiden EDIH-organisaatioiden kuin myös palvelutoiminnan kannalta seuraavien keskeisten kansallisten toimijoiden kanssa; CSC, EEN, DIMECC, EIT Digital, Tieke ja Crazy Town.

Teknologianäkökulmasta Robocoast EDIH -konsortion vahvuuksia ovat kyberturvallisuus-, tekoäly- sekä automaatio- ja robotiikkaosaaminen. Robocoast EDIH -konsortion koordinoinnista vastaa Prizztech Oy.

Syksyn 2022 aikana Robocoast EDIH -konsortio tulee järjestämään useilla eri paikkakunnilla kick off -tilaisuuksia, joissa yrityksille kerrotaan EDIH-palveluista, konsortion korkeakoulujen osaamisesta ja kehitysympäristöjen tarjoamista mahdollisuuksista.

Lisätietoja:

Mikko Puputti, 044 710 5343, mikko.puputti@prizz.fi
Pirita Ihamäki, 040 164 6339, pirita.ihamaki@prizz.fi
Toni Pienonen, toni.pienonen@crazytown.fi
www.robocoast.eu