Tammikuun neljäs maanantai on kansainvälinen Community Manager Appreciation Day eli yhteisömanagereiden arvostuspäivä.

Perinteisesti yhteisömanagereita on tavattu nähdä etenkin sosiaalisen median rakentajina tai erilaisten online-yhteisöjen kokoajina, mutta yhä useampi suomalainen toimii tässä roolissa, vaikka virallinen titteli olisikin jokin muu ja ympäristö aivan muuta kuin netissä. Syy on helppo nähdä – yhteisöjen ja verkostomaisesti tuotettujen palveluiden merkitys kasvaa jatkuvasti. Yhteisöissä toimivia organisaatioita tai ihmisiä ei kuitenkaan voi johtaa perinteisin tavoin. Osallistuminen on vapaaehtoista ja vastavuoroista.

Tiettyyn pisteeseen asti nämä yhteisöt toimivat ilman määrättyä yhteisömanageria, mikäli ne ovat riittävän pieniä tai yhteisön ydinjoukko on luonteeltaan riittävän samankaltainen.

Kun jäsenistö ja toiminta monipuolistuu, kuvaan astuvat toimintaa luotsaavat yhteisömanagerit. Yhteisömanageri on yhteisön sielu ja sydän, joka tuntee jäsenten tarpeet, kuuntelee heitä ja pyrkii löytämään yhteisiä ratkaisuja.

Crazy Townin kaltaisessa ympäristössä heidän vastuullaan on usein myös uusien jäsenten perehdytys, henkilökohtainen apu ammatillisissa ylä- ja alamäissä sekä uusien kontaktien muodostaminen. Taitava yhteisömanageri osaa luoda merkityksellisiä yhteyksiä, kannustaa yhteistyöhön ja edistää tiedon jakamista. Heiltä vaaditaan yhteisen merkityksen ja suunnan asettamista sekä ihmisten välisen vuorovaikutuksen ohjaamista.

Yhteisömanageroitujen yhteisöjen merkitys on kasvanut erityisesti pandemian jälkeen, kun ihmiset arvostavat henkilökohtaista tunnetta enemmän kuin koskaan.

Yhteisöissä toimivien ihmisten väliset yhteydet eli sosiaalinen pääoma – se, kenet tunnet – on tulevaisuuden tärkeintä valuuttaa. Mikäli yhteisömanagerit ovat onnistuneet työssään luomaan turvallisen ja luotettavan yhteisön, kuka tahansa voi sosiaalisen pääoman kautta saavuttaa ihmeitä.

Sosiaalinen pääoma auttaa tavoittamaan muita pääoman muotoja. Mikäli yhteisössä on oikeanlainen tunnelma, sen avulla pääset kiinni inhimilliseen pääomaan eli muiden osaamiseen ja taitoihin. Tuntemalla oikeat ihmiset saatat edelleen päästä kiinni myös perinteiseen pääomaan eli rahoitukseen. Lähde (muokattu) Luthans, Luthans & Luthans (2004).

Kiitos yhteisömanagereille Crazy Townilla ja muualla! Ilman teitä coworking-tilat olisivat vain seiniä ja toimistohotelleja.

PS. Koulutamme yhteisömanagerieta ja muita yhteisövelhoja Yhteisömanageriakatemiassa.