Korkeakoulujen yritysyhteistyön tilannekuva -projekti (#ubcfinland) on työpajaillut viime viikot Kotkassa, Tampereella ja Kuopiossa. Tarkoitus on ollut tunnistaa, mitkä ovat seudulla vahvoja työelämän yhteistyön toimintatapoja sekä mitä voisi tehdä enemmän.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk nähtiin erityisesti opetukseen liittyvissä yhteistyön tavoissa vahvaksi. Monella alalla opetussisältöjä kehitetään yhdessä työelämän kanssa ja yritykset tekevät vierailuluentoja. Myös opiskelijoihin liittyvät yhteistyön muodot (projektityöt, harjoittelut) ovat monella alalla toimivia.

Osallistujien mukaan tulevaisuudessa mielenkiintoisia työelämäyhteisyön tapoja olisivat Xamkin henkilökunnan liikkuvuuden (henkilöstövaihto, lyhyet työsuhteet yrityksissä) sekä henkilökunnan yrittäjyyden lisääminen. Myös harjoitteluiden aikana opiskelijoiden tekemät havainnot yritysten kehittämistarpeista tulisi hyödyntää paremmin yhteistyön syventämiseksi. Tämä viesti toistui myös muilla seuduilla – mikäli korkeakouluilla on jo nyt satoja opiskelijoita yrityksissä työskentelemässä, miksei heitä käytetä enemmän yhteistyön avaamiseen?

Kotkan seudulla toimii monimuotoinen joukko yrittäjyys- ja innovaatioalustoja. Monet näistä toimivat alakohtaisesti tai rajatulle kohderyhmälle. Alustojen tunnetuksi tekeminen ja laajempi mahdollisuuksien markkinointi opiskelijoille, henkilökunnalle ja yrityksille on tarpeen.

Sekä yritysten että Xamkin suunnasta tunnistettiin tarve yhteisille rekrytointi- ja osaamistapahtumille Kotkassa. Niiden järjestelytyö käynnistyi heti työpajan sivuosumana! Ministeröiden suuntaan lähtevät terveiset rahoituksen ja rahoitusmallin tarkastelun sekä kehittämisen välttämättömyydestä.

Tiedonkeruu Korkeakoulujen yritysyhteistyön tilannekuva -projektin ympärillä jatkuu. Lopullisia tuloksia kerromme syksyllä 2018, mutta sitä ennen jaamme havaintoja matkan varrelta. Seuraa tunnusta #ubcfinland

 

Pekka Jääskö
pekka.jaasko@crazytown.fi
+358 40 566 7856

#ubcfinland