Tämän blogitekstin on kirjoittanut Keski-Suomen Muutosagentti Matti Kortteus. Crazy Town on Kortteuksen tukena ja tulemme viestimään pitkin vuotta kuntien hienoista onnistumisista!
– – – –
Kyseessä ei ole mikään villi seikkailutarina, vaan hyvinkin avoimilla korteilla tapahtuva yhteydenpidon ja tiedonjakamisen tarkoituksessa perustettu tehtävä. Tehtävässään agentti tulee keräämään tietoa maakunnan hankintayksiköiden tieto- ja osaamistarpeista erityisesti kestävien ja innovatiivisten hankintojen osalta. Tavoite on lisätä alueen hankintaosaajien tietoutta olemassa olevista hankintakeisseistä ja auttaa heitä saavuttamaan hankinnoilla lisää vaikuttavuutta, kenties kehittämään jotakin opiksi koko Suomen julkisen sektorin käyttöön.

Keski-Suomen agenttina toimii Matti Kortteus, palvelumuotoileva rakennusmestari, jonka monivuotinen kokemus ja kansanomainen tapa pitäytyä konkretiassa on osoittautunut toimivaksi erilaisissa pienryhmäprojekteissa ja monissa julkisiin hankintoihin liittyvissä tehtävissä.

Minun mottoni on: ”Jos se vaikuttaa mahdottomalta, se tarkoittaa ettei ratkaisua ole vielä löydetty,” sanoo Matti. Moton taustalla on ajatus etsiä aktiivisesti ratkaisuja eteenpäin pääsemiseksi ja löytää mahdollisuuksia siinä missä usein oletetaan olevan vain esteitä.

Kyse on rahasta, elinvoimasta ja vaikuttavuudesta

Julkisten hankintojen vuosipotti Suomessa on noin 35 miljardia euroa. Summa jakautuu valtion, kuntien ja muiden julkisten hankintayksiköiden kesken. Pelkästään kuntien osuus on noin neljännes.

Näihin hankintoihin kohdistuu yhä enemmän vaatimuksia kestävyydestä, ympäristöasioista, elinkaaren aikaisista kokonaiskustannuksista innovaatiotoiminnan kehittämisestä alueen elinvoiman lisääjänä. Halutaan vaikuttavuutta eli enemmän vastinetta verorahoille. KEINO-osaamiskeskuksen tavoitteena on tehdä vaatimusten täyttämisestä helpompaa ja tuloksellisempaa. Siksi on tehty päätös alueellisen toiminnan auttamisesta ja agenttioiminnasta.

Käytännössä agentin tuki on tarkoitettu auttamaan hankintayksiköitä löytämään omaan toimintaansa sopivat tiedot ja asiantuntijat mahdollistamaan heidän työnsä hankintoja suunniteltaessa ja valitessa erilaisia hankintamenettelyjä. Agentti ei tee päätöksiä hankintayksikön puolesta, mutta voi sparrata ja laajentaa ajattelua.

Kyse on yhteistyöstä

Keski-Suomi on moniulotteinen ja iso alue, jolla on paljon mahdollisuuksia. Alueen erilaiset toimijat ja osaajat ratkaisevat yhdessä oman tulevaisuutensa omilla teoillaan. Alueella hankitaan rakentamista, infraa, materiaaleja ja tarvikkeita. Hankintojen tekijöiden keskuudessa on paljon osaamista ja hyviä käytäntöjä. Ne pitää saada muidenkin käyttöön. Vaikka ensin naapurien kesken jakaen, sitten maakunnallisesti ja lopulta esimerkkinä koko Suomea hyödyttäviksi käytännöiksi.

Osana agenttien toimintaa on valtakunnallisen KEINO -muutosagenttiverkoston tuki ja menetelmät osaamisen ja onnistumisten jakamiseen. Keskis-Suomen verkostoitumista auttaa yksi Suomen onnistuneimpia verkostomaisen toiminnan kehittäjä Crazy Town. Yritys on mukana tuomassa oman osaamisensa osana agentin resursseja esimerkiksi kokoustila- ja viestintäasisoissa sekä ajankohtaisen ja käytännöllisen valmennusaineiston tuottamisessa.

Mitä lähitulevaisuudessa tapahtuu?

Agentti tulee ottamaan lähitulevaisuudessa yhteyttä Keski-Suomen maakunnan alueella toimiviin hankintayksiköihin lyhyellä viestillä ja mahdollisesti muutaman kysymyksen kera. Tavoitteena on saada taustatietoa akuuteimmista tietotarpeista ja pystyä antamaan niihin lisätietolähteitä ja sopivat asiantuntijat tilannekohtaisiin ongelmiin. KEINO-osaamiskeskuksella on kaikkien taustaorganissatiodensa osaaminen käytössään. Agentti tulee myös tapaamaan ja keskustelemaan eri hankintayksiköihin ja tarvittaessa ohjaamaan vaikka työpajatyyppisiä kehittämis- ja määrittelytilaisuuksia.

Tähtäimessä vaikuttavuus kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa maakunnan elinvoiman tukena..

Mikä KEINO-osaamiskeskus? Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO, on osa hallitusohjelman toteutusta, jonka toimintaa ohjaa ja rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö. KEINO-osaamiskeskus tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.

Lisätietoa https://www.hankintakeino.fi/fi