Jyväskylän Crazy Townin syyskauden toiset aamukahvit pidettiin teemalla Hyvän johtamisen aamu. Tilaisuuden alustuksesta ja puheenvuoroista vastasivat Pertec Consultingin Pentti Sydänmaalakka, Susanna Rahkamo sekä Pekka Jääskö.

Aamun ydinajatus oli siinä, että hierarkiset organisaatiot ovat olleet jo hyvän aikaa katoamassa, ja tilalle on noussut verkostoajattelu ja huippuasiantuntijat.

Johtamisen innovaatio; käskyttämisestä innostamiseen

Ennen kuin puhutaan nykyhetken johtamiskulttuurista ja asiantuntijoiden johtamisesta, hypätään vuosisata taaksepäin ja tarkastellaan silloista johtamiskulttuuria

1900-luvun alussa hyvä johtaja voitiin määritellä 3K:n avulla. Hyvä johtaja osasi käskeä, kontrolloida ja korjata. Silloisessa teollisuusyhteiskunnassa tämä malli toimi hyvin. Johtaja tiesi kaiken, mitä hänen alaistensa täytyi tehdä ja alaiset vain suorittivat johtajan käskyt. Jos joku toimi poikkeavasti, johtaja puuttui tähän ja laittoi alaisen takaisin ruotuun.

Nyt tuo toimintatapa on kääntynyt täysin päälaelleen. Johtajan sijaan työntekijät (enää ei puhuta alaisista) ovat asiantuntijoita ja tietävät omasta vastuualueestaan johtajaa enemmän. Siksi johtajan tehtävä ei ole enää käskeä ja kertoa, miten asiat hoidetaan. Nykyisin johtajan tehtävä on olla enemmänkin innostava edellytysten luoja.

Näin ollen 3K on muuttunut 3I:ksi, jossa hyvä johtaja osaa:

1) Innostua
2) Innostaa muita
3) Innovoida muiden kanssa

Johtaja luo edellytyksiä innostavalle ilmapiirille ja saa organisaation huippuasiantuntijoista parhaan mahdollisen tehon irti.

Mitä nämä huippuasiantuntijat ovat? Käydään ensin läpi, miten sellaiseksi tullaan, minkä jälkeen pureudutaan huippuasiantuntijoiden johtamiseen.

Miten tulla huippuasiantuntijaksi?

Moni ehkä tietääkin Jim Collinsin kirjojen perusteella, että hyvä eroaa huipusta (parhaasta) todella radikaalisti. Hyvä ja huippu ovat lähestulkoon ääripäät toisilleen. Huippu eroaa hyvästä siten, että hän kyseenalaistaa, kysyy ja hakee jatkuvasti jotain uutta ja parempaa keinoa tehdä asiat.

Teoriassa jokaisesta voi tulla hyvä missä tahansa. Huipuksi asti pääsee hyvin harva.

Asiantuntijuuden spiraali

Asiantuntijuuden kehittymistä voidaan kuvata spiraalin avulla. Joka kerta, kun pyörähdät asiantuntijuuden spiraalin ympäri, asiantuntijuutesi kohti huippua kasvaa.

Asiantuntijuuden kehittymisen spiraali

Spiraali koostuu kuudesta eri kohdasta, kuten kuvasta näemme. Käydään nyt kaikki kohdat hieman tarkemmin lävitse.

1. Kysyminen ja ajatusten pallottelu

Huippuasiantuntija kysyy ja kyseenalaistaa jatkuvasti kuulemansa ja oppimansa – myös oman tekemisensä. Miten asian voisi tehdä vielä paremmin? Miksi tämä tehdään näin? Onko joku tehnyt jo näin?

Hyvin tärkeää on se, että et pidä ajatuksiasi pään sisällä. Esitä kysymykset ääneen, jolloin ideoiden pallottelu vastapuolen kanssa lähtee käyntiin. Tällöin ikäänkuin lainaat toisen aivoja, jolloin ajatuskipinöitä pääsee syntymään. Ajatuskipinöistä alkaa hahmottumaan uuden idean pieniä yksityiskohtia.

Kolektiivinen luovuus
2. Näkemys

Kokonaiskuva syntyy äskeisten pienien ajatuskipinöiden luomista yksityiskohdista. Ajatuskipinät ovat siis pieniä ideoita ja ajatuksia, jotka sytyttävät sinut. Tiedätkö sen, kun saat mahtavan uuden ajatuksen, silmäsi kirkastuvat ja ajattelusi tuntuu selkeältä. Tässä vaiheessa tunnet ideasi sisälläsi ja näet sen osana isompaa kokonaisuutta, mutta et ehkä osaa vielä selittää sitä muille.

3. Soveltaminen

Kaikki me tiedämme, että ideat ovat ilmaisia. Suuresta visiosta ja näkemyksestä ei ole mitään hyötyä, jos sitä ei viedä käytäntöön. Miten näkemystä kannattaa sitten alkaa soveltamaan käytäntöön?

Mieti ihan aluksi, mitä pitää tehdä, jotta näkemystäsi voisi soveltaa. Mitä pitää muuttaa? Mikä toimii jo nyt? Keneen kannattaa olla yhteydessä? Pitääkö oppia jotain uutta? (Ihan varmasti pitää) Onko kukaan muu tehnyt mitään vastaavaa?

Näillä on hyvä aloittaa.

4. Usko itseen

Sitten kun olet saanut vastauksia kysymyksiisi ja tiedät, miten näkemyksesi viedään käytäntöön, alkaa hurja päänsisäinen taistelu. Sinun täytyy uskoa itseesi ja uskaltaa tehdä se, mitä olet suunnitellut.

Kaikki askelmerkit ovat valmiina. Lähdetkö vai etkö? Lähteminen vaatii todella paljon kanttia, jos mitään aikaisempaa näyttöä asiasta ei ole ja kaikki muut tekevät toisella tavalla.

”Ethän sinä nyt tuollaista voi tehdä.” ”Kannattaisiko pelata varman päälle?” ”Tuossa käy vielä huonosti.”

Tuota jokainen visionääri tulee kuulemaan. Ja paljon. Varaudu siihen ja muista uskoa itseesi.

5. Sisäinen palo

Ensimmäisen askeleen ottaminen tuntemattomaan vaatii uskon ja askelmerkkien lisäksi sisäistä paloa. Sisäisen palon täytyy olla niin vahva, että se kestää jokaisen ottamasi askeleen ja kuulemasi epäilyn.

Monesti sisäinen palo roihahtaa viimeistään siinä vaiheessa, kun otat tuon kaikista vaikeimman askeleen, ensimmäisen askeleen.

6. Periksiantamaton työ

99% on loppujen lopuksi raakaa duunia. Siispä suunnittele työsi ja työskentele suunnitelmasi. Innostuksen – sisäisen palon – täytyy olla niin vahvaa, että se auttaa sinua jatkamaan haastavaa matkaasi kohti huippuasiantuntijuutta. Helpolla se ei tule.

Nyt kun olet kiertänyt ensimmäisen kierroksen asiantuntijuuden spiraalia. On aika lähteä toiselle kierrokselle. Sen jälkeen kolmannelle. Loppua tälle spiraalille ei ole, vasta kuin oman pään sisällä.

Miten huippuasiantuntijoita ja asiantuntijuuden spiraalia johdetaan?

Asiantuntijuuden spiraali on siksi kätevä työkalu, että sen avulla voidaan johtaa yksilöitä, tiimiä, organisaatiota ja verkostoa kohti huippuasiantuntijuutta. Spiraali voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri teemaan; havannointi ja ajattelu, työskentely ja tehokkuus sekä sisäinen kapasiteetti.

Käydään seuraavaksi läpi, miten näitä teemoja johdetaan.

Havainnointi ja ajattelu

Kysyminen, ajatusten pallottelu ja näkemys ovat pitkälti ympäristön havainnointia ja ajattelua. Asioita, jotka tapahtuvat pään sisässä. Mitä ympärillä nähdään, miten rakennamme niistä ajatuskipinöitä ja miten hahmotamme maailmaa?

Johtajan tulee johtaa tätä vaihetta luomalla edellytyksiä sille, että uusi ideoita syntyy. Johtaja toimii asioiden yhdistelijänä ja näkee linkkejä eri asioiden ja henkilöiden välillä. ”Tämä voisi kiinnostaa sinua” ”Kannattaa jutella tälle henkilölle” jne.

Ilmapiirin täytyy olla myös hyvin vapaa, jotta ideoilla on tilaa syntyä. Johtajan tulee näyttää tässä esimerkkiä kehumalla ja kannustamalla työntekijöitä yhä erilaisimpiin ja suurempiin ideoihin. Tärkeää on myös yhdistää jo syntyneitä ideoita keskenään ja luoda yhteistä näkemystä sekä merkitystä asioille!

Luovan ja innovatiivisen ympäristön, jossa ajatuksia pääsee syntymään, on huomattu nojaavan näihin teemoihin:

  1. Avoimuus
  2. Jakaminen
  3. Luottamus
  4. Riskin sieto
  5. Yrittäjähenkisyys
  6. Yhteistoiminta
  7. Kokeilu
  8. Kova työnteko
Työskentely ja tehokkuus

Näkemyksen soveltaminen käytäntöön ja periksiantamaton työ ovat sitä itseään – raakaa duunia. Johtajan vastuulla on luoda edellytykset sille, että työntekijät saavat itsestään kaiken irti. Meneekö aika kahvinkeittämiseen? Käynnistyvätkö työkoneet 5 minuuttia ja toimivat takkuilevasti?

Pienistä puroista kasvaa suuri virta. Siksi on hyvin tärkeää luoda työskentelylle niin hyvät edellytykset, ettei näitä pieniä aikaa vieviä puroja pääse syntymään. Näin tiimi viihtyy paremmin työpaikalla ja pystyy toimimaan täydellä potentiaalillaan.

Sisäinen kapasiteetti

Usko itseen ja sisäinen palo luovat sisäisen kapasiteetin. Sisäinen kapasiteetti määrittää, onko potkua ja halua viedä aloitettu työ maaliin. Entä jos halu meinaa hiipua? Mitä sitten tehdä?

Johtajan täytyy pystyä innostamaan ja innostumaan itse joka päivä. Päivien toisinaan toistaessa itseään ja pitkäaikainen puurtaminen kohti tavoitetta voi sammuttaa tiimin sisäistä paloa.

Onneksi sisäistä paloa voidaan pitää yllä maalailemalla mielikuvia tulevasta tai kirkastamalla yhteistä visiota ja etenkin sitä, miksi sitä kohti ollaan menossa. Johtajan tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää tiimin itseluottamusta ja jokaisen henkilökohtaista uskoa itseensä. Suurimmat lukot tiimin ja asiantuntijuuden kehittymiselle löytyvät nimittäin meidän jokaisen omasta päästä.

Kannusta, rohkaise ja luo edellytyksiä onnistumisille, niin lukot alkavat aukenemaan. Muista kuitenkin avata ensin omasi!

Järjestämme jokaisella Crazy Townin toimipisteellä kuukausittain kaikille avoimia aamukahvitilaisuuksia. Tilaisuuksissa on aina jokin teema, jota avaa kulloinkin aiheen asiantuntija. Tule kasvattamaan verkostoasi, nauttimaan aamiaista ja kuulemaan uusia ideoita rentoon ja yrittäjähenkiseen ympäristöön!

Tulevat tapahtumat löydät tapahtumat-sivuiltamme.

Kirjoittaja on Jyväskylän Crazy Townin jäsen copywriter Kimmo Pulkka.