Crazy Town Oy on järjestänyt haastekampanjan Jyväskylän Hippoksen alueen parempaan kaupallistamiseen. Tavoitteena oli löytää ideoita ja ratkaisuesityksiä, jotka palvelevat yritysten toimintaedellytyksiä Hippoksen liikunnan ja hyvinvoinnin keskittymässä. Haastekampanjan aikana olemme aktivoineet lähes sata yritystä, opiskelijaa, korkeakoulujen henkilökunnan jäsentä ja yksityishenkilöä ratkaisemaan Hippoksen alueen haasteita.

Haastekampanjassa ovat mukana kumppaneina Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy, Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden tiedekunta ja KIHU.

Ratkaisuja haasteisiin etsittiin seuraavissa aiheissa:

Miten keräisit ja hyödyntäisit kaupallisesti Hippoksen alueella syntyvää liikuntadataa?

Miten hyödyntäisit Hippoksen alueen palvelut ja tilat?

Hippoksen alueen käyntikerrat kasvavat 1,6 miljoonasta 5 miljoonaan. Miten kävijöitä tulisi palvella?

Parhaat ideat ja ratkaisuesitykset saivat kokeilurahoituksen

Haastekampanjan raati valitsi lähes sadasta esityksestä lopulta viisi rahoitettavaa ideaa tai ratkaisuesitystä, joita voidaan edistää kokeiluin. Haastekampanja myöntää näille jatkoon päässeille kokeilurahoituksen, jolla voi testata ideaa käytännössä. 

Rahoitukseen valitut ehdotukset lyhyesti:

Pietikäinen, Tomi/ Laaca Sport Oy (yritys):

– Catapult Sports -seurantajärjestelmän ja puettavan teknologian avulla voi seurata urheilijan fyysistä kuormitusta, ehkäistä loukkaantumisia sekä nopeuttaa palautumista  loukkaantumisen jälkeen. Testissä voi olla mm. jalkapalloilijoita, jotka harjoittelevat alueella. kaikkea liikkeeseen liittyvää tietoa voi seurata reaaliajassa ja testin jälkeen analysoida harjoitusta yhdessä urheilijoiden kanssa. 

Kääriäinen, Klaus/ Fitness Village (yritys)

– Fitness Village -palvelussa käyttäjä voi kerätä dataa aktiivisuutta mittaavista

sensoreista (Polar, Google Fit, Fitbit, Apple Health, Life Fitness) ja muuttaa sen

’aktiivisuuspisteiksi’. Pisteitä voi käyttää joko palvelun sisäisiin ostoihin tai rahanarvoisiin etuihin yrityksissä. Palvelu on heti käyttövalmis, kun mukaan otetaan alueen yrityksiä ja/tai muita palvelun tarjoajia. 

Peltonen, Esko (yksityishenkilö / yritys)

– Yritysten omasta julkisesta materiaalista haetaan tietoa, millaisia tutkimusorganisaatioiden palveluita ne ovat käyttäneet tai voisivat tarvita. Yrityksille tarjotaan tutustumista Hippoksen tutkimusorganisaatioihin ja sen myötä yhteistyön mahdollisuutta.

Krook, Pekka (järjestö, Sauna from Finland)

– Maailman ensimmäinen saunalaboratorio sijoittuu Hippokselle. Hippos mahdollistaa tutkimusten ulottamista laajasti hyvinvoinnistaan kiinnostuneille kohderyhmille, jotka haluavat edistää terveyttään säännöllisellä saunomisella. Idean toimivuutta jatkojalostetaan testi-/pilottipäivillä saunoen. Paikalla olisi asiantuntijoita ja yrityksiä, tutkijoita, elinkeinopalvelujen ihmisiä, terveysalan ammattilaisia, matkailuihmisiä jne.

Peltonen, Jussi (yksityishenkilöiden ja JY:n tutkijoiden tiimi)

– Liikuntamotivaation yksilöllinen tunnistaminen avaa mahdollisuudet tuotteille ja palveluille, joita ei vielä ole missään tarjolla. Liikkumisessa syntyvää dataa voi kerätä langattomasti ja hyödyntää kaupallisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Alueen palvelut ja tilat tarjoavat alustan niin aivovastetuotteiden kuin erilaisten liikuntamuotojen testaamiseen sekä eri käyttäjäryhmien liikunnan lisääntymiseen.

Kokeessa on tarkoitus kannettavan EEG -laitteen (aivosähkökäyrä) avulla selvittää, kuinka mielihyvä kehittyy liikunnan (esim. juoksu) aikana. Onko aivovaste yhteydessä koettuun mielihyvään?

Parhaat ideat ja ratkaisuesitykset sekä kasvun tekijät kohtaavat lisäksi yhteisessä Hippos Showroom -tapahtumassa 1.6. Hippoksella Ravintola Hurrikaanissa. 

Hippoksesta rakentuu kansainvälisesti kilpailukykyinen liikunnan, hyvinvoinnin ja osaamisen keskittymä

Hippoksen aluetta kehitetään Hippos2020-hankkeen avulla kansainvälisesti kilpailukykyiseksi yritysten toimintaympäristöksi sekä liikunnan, hyvinvoinnin ja osaamisen keskittymäksi. 

Hippoksella toteutuu nykyisellään noin 1,6 miljoonaa käyntikertaa vuodessa urheilupaikoilla, ravintoloissa ja erilaisissa sarjapeleissä. Tavoitteena ovat käyntikertojen triplaaminen 5 miljoonaan sekä kansainvälisen mittapuun kestävät turnaukset ja kisat. Lisäksi erikokoiset hyvinvointi- ja teknologia-alan yritykset halutaan saada kasvuun mukaan. Alueella toimivien yritysten ja kumppaneiden työpaikkojen odotetaan lähivuosina tuplaantuvan. 

Kansainvälinen toimintaympäristö mahdollistaa myös sen, että Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu voivat suunnata soveltavan tutkimuksen ja kaupallistamisen palveluitaan yritysten kasvun tueksi ja uusien liiketoimintamuotojen luomiseen Hippoksen alueella. 

Hippos2020 etenee

Jyväskylän kaupunginhallitus teki 14.5. Hippoksen alueen rakentamiseen liittyvät päätökset. Tavoitteena on, että Hippoksen alueen rakentaminen käynnistyy tammikuussa 2019. Alueen kaupallistamiseen liittyvät toimenpiteet ovat nyt hyvässä vauhdissa. 

Myös Crazy Town suuntaa oman panoksensa Hippokselle ja tulee avaamaan Crazy Town Hippoksen. Liikunta, hyvinvointi ja osaaminen edellä!

Ota yhteyttä,

Pekka Jääskö

Crazy Town Oy

asiantuntija

pekka.jaasko@crazytown.fi

0405667856