Milloin sinä olet viimeksi järjestänyt vuorokauden aikaa yhteiselle ajattelulle?

Crazy Town on järjestänytvuosien varrella kymmeniä erilaisia innovaatioleirejä eli 24-48 tunnin mittaisia yön yli-kokoontumisia pörssiyhtiöille, aluekehittäjille, erilaisille hankkeille sekä verkostoille. Silloin tällöin olemme toteuttaneet innovaatioleirejä myös oman yhteisömme yrityksille sekä sidosryhmille, kun olemme halunneet keskittyä ajankohtaiseen teemaan porukalla. Crazy Townin legendaariset kahden vuorokauden tiimipäivät ovat myös eräänlainen innovaatioleiri.

Tämä artikkeli avaa ajatuksia innovaatioleirien metodiikan takana. Toteutamme innovaatioleirit avaimet käteen perusteella, joten kysy rohkeasti lisää voisimmeko olla avuksi.

Innovaatioleiri soveltuu rauhalliseen ja tavoittelliseen uuden luomiseen

Tyypillisesti innovaatioleiri kannattaa järjestää, kun halutaan luoda yhteistä näkemystä tai suuntaa. Innovaatioleirin kanssa ei kannata kiirehtiä. 24 tunnin mittainen lounaasta lounaaseen -toteutus on innovaatioleirin minimipituus. Osallistujien yhdessä viettämä aika myös virallisen ohjelman ulkopuolella nimittäin maksaa itsensä takaisin vahvistuneena luottamuksena sekä sosiaalisina suhteina.

Voit hyödyntää innovaatioleiriä kun sinulla on tarve

  • Jakaa kokemuksia ja käytäntöjä
  • Tuottaa näkemyksiä tietyssä teemassa tai ilmiöön
  • Muodostaa yhteistä suuntaa verkostolle
  • Tuottaa ohjatusti, mutta rauhallisesti, uusia ideoita
  • Vahvistaa sosiaalista pääomaa osallistujien kesken

Tuplatimantti toimii innovaatioleirin rakenteen pohjana

Tyypillisesti Crazy Townin järjestämien innovaatioleirien juoksutus noudattelee palvelumuotoilussa käytettyä ”tuplatimanttimallia”. Ohjaamme osallistujien huomion aluksi mahdollisuuksien / ratkaistavan tarpeen parempaan ymmärtämiseen sen sijaan, että laittaisimme heidät suoraan ratkaisujen työstämiseen.

Tällä varmistetaan, että tavoite pysyy kirkkaana mielessä. Tämän jälkeen osallistujat rajaavat oman lähestymistavan. Nopea luonnostelu ja kokeilemalla kehittäminen kuuluu olennaisena osana lähestymiseen. Lopuksi he tiivistävät ideat esitysten muotoon, jotka esitetään muille osallistujille.

Olemme soveltaneet tuplatimanttia lukuisissa hackathoneissa, innovaatioleireissä, yhteiskehittämisen tapahtumissa ja erilaisissa kaupallistamisprojekteissa – Suomessa ja maailmalla, kaupungeissa ja maaseudulla.

Innovaatioleirin pitopaikalla ja iltaohjelmalla on merkitystä

Hyvin valittu innovaatioleirien pitopaikka mahdollistaa arjesta poikkeavan kokemuksen. Innovaatioleirin nimittäin kuuluu aina mahdollisuus keskustella muiden kanssa “virallisen” ohjelman ulkopuolella. Arjesta irroittava leirikokemus on tärkeä, sillä epävirallinen yhdessäolo lisää osallistujien välistä sosiaalista pääomaa, joka vuorostaan syventää yhdessä oppimista sekä johtaa jatkon kannalta hyviin suuntiin.

Iltaohjelma onkin erittäin tärkeä osa innovaatioleirin kokonaisuutta. Juuri siellä tapahtuu verkostoitumista sekä myös uusien ajatusten syntyä. Iltaohjelmaan voi sisältyä yhteisiä pelejä ja muita yhdessä tehtäviä aktiviteetteja. Sauna on yksi mitä oivallisimmista paikoista, jossa syntyy niin uusia out of the box -ajatuksia kuin ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita.

Miten hackahton ja innovaatioleiri eroavat toisistaan?

Rakkaalla lapsella on monta nimeä ja periaatteessa hackathonit ovat eräänlaisia innovaatioleirejä. Hackathonit ovat kuitenkin mielestämme tavoitteellisempia, siten että niissä osallistujat ratkovat annettua haastetta tai ilmiötä tiukassa aikapaineessa, kun innovaatioleiri vuorostaan vuorostaan tarjoaa tilaa hengittää.

Olisitko kiinnostunut järjestämään innovaatioleirin?

Ole yhteydessä niin selvitetään voisiko innovaatioleiri sopia sinulle vai jokin muu lähestyminen.

Mikko Korpela
mikko.korpela@crazytown.fi
+358 103 41 7054

Pavel Popov
pavel.popov@crazytown.fi
+358 40 0441973