Saksan valtion ulkomaanapuorganisaatio GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit tilasi Crazy Townin toteuttamaan 2-vuotisen toimenpideohjelman, jolla lisättiin Albaniassa startup-yrittäjyyttä, korkeakoulujen yrittäjyysmindsettia sekä startupien ja teollisuusyritysten välistä yhteistyötä.

Albaniassa startup-kulttuuri on vielä alkutekijöissään. Tästä syystä monet toimenpiteet keskittyivät positiivisen yrittäjämäisen kulttuurin luomiseen sekä yrittäjien sekä ekosysteemin aktivointiin. Lisäksi toimintaympäristöä kuvasti maan erityisen alhainen luottamus ihmisten ja organisaatioiden kesken.

Työkaluina toimivat hackathonit (paikan päällä ja verkossa), Bootcamp-esikiihdyttämö, erilaiset matchmaking-tilaisuudet, työpajat sekä startupien ja vakiintuneiden yritysten matchmaking, valmennus ja mentorointi.

Suuri osa toteutuksesta muuttui online – / hybridi-muotoon 2020 koronaviruspandemian vuoksi. Koordinoimme ja valmensimme satoja osallistujia ja kymmeniä kumppaneita sekä mentoreita Albaniassa Suomesta käsin.

Toteutus:

2019: Valmistelu yhdessä ekosysteemin kanssa, erilaisia työpajoja ja tapaamisia mentoriverkoston sekä paikallisten kumppaneiden kokoamiseksi.

2020: Neljä hackathonia ja yksi Bootcamp -esikiihdyttämö

Koulutimme paikalliset kumppanit, kokosimme ja briiffasimme 50 mentorin joukon albanialaisista, saksalaisista ja suomalaisista asiantuntijoista sekä toteutimme yritysten / tiimien valmennustoimenpiteet.

Ensimmäinen hackathon ”How to make Tirana the European hotspot for digital nomads?” kokosi 12 kpl korkeakoulujen opiskelijatiimeiltä ja ideavaiheen opiskelijayrityksiltä ideoita Tiranan kaupungin käyttöön, tavoitteena vahvistaa kaupungin asemaa kv-diginomadien asuin- ja työkohteena.

Yhdessä Albanian valtion ja paikallisen coworking-toimijan kanssa toteutetettu online-hackathon ”Hack the Crisis” työsti ratkaisuja koko maan startup-ekosysteemin kanssa koronaviruspandemian vaikutusten hillintään. Merkityksellinen ja ajankohtainen aihe kokosi reilussa viikossa 200 osallistujaa, 30 mentoria ja 20 organisaatiota tukijoiksi. Tuloksena 20 ratkaisuaihiota, joista useat menivät eteenpäin hautomoissa ja mentoreiden apuna.

Viikon mittainen Bootcamp -esikiihdyttämö, jossa Crazy Town ja 3 kansainvälistä asiantuntijaa sparrasivat sekä mentoroivat hackathoneiden parhaita tiimejä liiketoimintamallin, tiimin rakentamisen ja asiakasnäkökulman ympärillä.

“iKorca”-hybridihackathon vauhditti 8 startup ja opiskelijatimiiä, jotka ratkoivat erilaisia digitalisaatioon liittyviä yrityshaasteita. Mentorit, osallistujat ja tapahtuma toteutettiin hybridinä, siten että paikan päällä sai olla kerrallaan vain 10 henkeä koronarajoitusten vuoksi. CT:n tiimi toimi täysin Suomesta käsin, koordinoiden paikallisia järjestleyitä samalla.

2021-2022: Industry-startup partnership accelerator

Viimeinen kokonaisuus vahvisti startupien ja vakiintuneiden yritysten yhteistyötä – aihe jota ei koskaan oltu Albaniassa lähestytty.

Haimme kuudelta keskisuurelta ja suurelta yritykseltä ratkaisua kaipaavia haasteita, autoimme kuvaamaan caset ns. reverse pitchin muotoon eli käänteiseksi hissipuheeksi, minkä jälkeen haimme paikallisia startupeja niiden ratkaisijoiksi. Kukin haasteenantajan kanssa järjesttiin oma tilaisuus, jossa he esittelivät kehittämistarpeensa startupeille, minkä jälkeen osallistuvilla startupeilla oli mahdollisuus kysyä lisää. Seuraavan 1 kk aikana startupit kehittivät ratkaisua haasteeseen. Valmensimme ja mentoroimme startupeja ratkaisun kuvaamiseen ja esittelyyn. Kukin kierros päättyi ratkaisujen pitchaustilaisuuteen, jossa startupit esittelivät ratkaisuehdotuksensa ongelmaan. Yritys valitsi yhden ratkaisun kokeiltavaksi käytännössä.

Tulokset ja vaikuttavuus

– Ekosysteemin aktivointi ja yhteentuominen – lukuisat mentorit, alustat ja muut toimijat löysivät toisensa yhteisen mission ympäriltä, maassa missä on perinteisesti hyvin heikko luottamus ja vähäinen yhteistyö
– Yrittäjyys- ja startupmindsetin vahvistaminen opiskelijoiden ja nuorten tiimien keskuudessa
– Startup-osaamisen kehittyminen ja kasvu sidosryhmien keskuudessa
– Innovatiivisuuden ja kasvuhalukkuuden vahvistaminen osallistujien ja sidosryhmien keskuudessa
– Useita uusia yrityksiä ja tiimejä
– Olemassa olevien startupien ratkaisujen edistyminen ja pilottiasiakkuuksien järjestäminen