Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut Mastos Oy:n perustajat Outi Ihanainen-Rokio (CEO) ja Tiia Hamro-Drotz (COO). Lahden Crazy Townin jäsenyritys Mastos on vastuullisen kasvun asiantuntija, joka auttaa yrityksiä muuttamaan vastuullisuuden kilpailueduksi datapohjaiselle johtamisella ja viestinnällä.

📷: Päivi Kapiainen-HeiskanenTulevaisuudessa vain vastuullinen yritys voi kasvaa

Mastoksen palvelun ytimessä ovat vastuullisen kasvun mittarit ja data. Olemme digitaalinen palveluntuottaja sekä kasvun konsultti. Yksinkertaistamme monimutkaisen ja täynnä jargonia olevan vastuullisuuspuheen datapohjaiseksi viestinnäksi ja johtamiseksi pk-yrityksessä. Tuotamme konkreettiset, läpinäkyvät mittarit ja autamme vastaamaan vastuullisuusraportointivaatimuksiin. Pienikin yritys pääsee näin rakentamaan omaa kilpailuetuaan vastuullisuudesta uskottavasti ja kustannustehokkaasti.

Vastuullisuus ei ole yrityksestä erillään, vaan osa yrityksen arkipäivän tekoja. Yrityksen toimilla on aina vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan, ihmisiin ja ympäristöön. Mastoksen palvelun ytimessä on tämä arkinen ajatus. Haluamme tehdä monesti monimutkaiseksi mielletystä vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä yksinkertaista ja helposti lähestyttävää. 

Työkalumme keräämä mittaustieto antaa tukevan pohjan vastuullisuusviestinnän tekemiselle. Samalla lähestymistapamme osallistaa henkilöstöä vastuullisuustyöhön. Vastuullisuuden johtaminen muuttuu järjestelmällisemmäksi ja kehityksen seuranta on helpompaa. Vastuullisuuden raportointiin on olemassa globaali standardi, jota YK:n Global Compact suosittelee ja johon nyt julkistettu EU:n raportointidirektiivi hyvin pitkälti pohjautuu. 

Vastuullisuusraportointi 

Vastuullisuusviestintä itsessään on viestintää teoista ja tekemättä jättämisistä. Se ei ole kiiltokuvien luontia tai organisaation toiminnan ”pesemistä vihreämmäksi” tai monimuotoisemmaksi tai ihmisoikeusystävällisemmäksi. Vastuullisuusviestinnän kovan ytimen muodostaa viestintä, joka pohjautuu uskottavaan ja läpinäkyvään dataan ja jota on kerätty luotettavin menetelmin, säännöllisesti ja jatkuvasti. Ydintä vahvistaa organisaation kriittisesti mutta avoimesti tehty analyysi oman toiminnan vaikutuksista sekä maailman kehityksen vaikutuksista omaan toimintaan. Uskottava vastuullisuusraportti muodostuu yksinkertaisesti näistä. Lisäksi sen tulee olla verrattavissa samankaltaisten toimijoiden tietoihin.

Yrityksesi ei välttämättä tarvitse tehdä vastuullisuusraportointia. Mutta EU:n vastuullisuusraportointi tulee lähelle kaikenkokoisia yrityksiä erityisesti alihankintaketjujen kautta. Raportointivelvoitteet tarkoittavat ensi vuonna vuoden 2024 tietojen keräämistä isoissa listatuissa yrityksissä (kaksi näistä täyttyy: yli 500 hlöä/20M€ tase/40M€ lv). Viimeistään vuonna 2028 myös listatut 10:n hlön yritykset raportoivat. Sekä yritykset, jotka hakevat rahoitusta julkisin välinein, kuten joukkovelkakirjat. 

📷: Elias Mäkinen / Höyrymedia

Mihin arvoketjuun yrityksesi kuuluu?

Nyt monessa yrityksessä asia lakaistaan maton alle koska ”ei koske meitä, ainakaan vielä”. Mutta raportointi ei koske vain omaa toimintaa vaan sen tulee kertoa yrityksen koko arvoketjusta. Osaatko sanoa, minkä yritysten ja organisaatioiden arvoketjuun oma yrityksesi parhaillaan kuuluu?

Maton alle lakaisemisen sijaan edelläkävijät toimivat jo nyt. Yksinkertaisesti: Niissä laitetaan vastuullisuusymmärrys ja datan kerääminen liikkeelle. Edelläkävijät näkevät, että yrityksellä on nyt hyvin aikaa rakentaa läpinäkyvää, todennettavaa ja selkeää vastuullisuusviestintää, tunnistaa ja harjoitella sidosryhmävuorovaikutusta ja ennen kaikkea oppia omasta markkinastaan kilpailijoita nopeammin viestimällä. Samalla luodaan kilpailuetumatkaa entistä selkeämmin vastuullisuutta suosivissa asiakkaissa. 

Tulemme kevään alla kiertämään Crazy Towneja vastuullisuusraportoinnin tiimoilta. Nähdään aamukahvilla!

Outi Ihanainen-Rokio
CEO, founder
outi@mastos.fi
040 500 8481

Tiia Hamro-Drotz
COO, founder
tiia@mastos.fi
044 016 9249


Meihin pääset tutustumaan webinaareissa ja Mastoksen kiertueella Crazy Town #Aamukahveille:

  • Jyväskylä 2.2. 
  • Tampere 16.2. 
  • Pori 19.4. 
  • Hämeenlinna 31.5.
  • Lahti 7.6.

Mastos Oy.sta voit lukea lisää osoitteessa mastos.fi ja osallistumalla oman kaupunkisi #Aamukahveille.