Selvitimme vuonna 2018 Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) sekä Suomen Yliopistokiinteistöjen (SYK) toimeksiannosta mikä saa korkeakoulujen henkilökunnan tekemään yritysyhteistyötä ja kuinka nämä yhteistyösuhteet toimivat?

Tarkoitus oli tarkastella aihetta yksilöiden tasolla – mikä heitä motivoi, kannustaa ja millaisia ovat mielletyt yhteistyön esteet? Lisäksi katsoimme kuinka yhteistyötä voidaan edistää erilaisten palveluiden avulla. Yli 1000 henkilökunnan ja yritysten edustajaa jakoi aiheesta näkemyksiään työpajoissa, 24-tuntisella Bootcampilla sekä kyselyn kautta.

Lataa selvitys maksutta käyttöösi ja hyödynnä sitä omassa työssäsi.

Lisää tietoa: