Crazy Townin konsulttitiimin referenssejä ja asiakastarinoitaVESA TUOMELA

Lehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu

”Heidän toiminnassaan parasta on yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen sekä kiinnostus liiketoiminnan edistämiseen.”

Pop-up kampus, Amazing Business Train ja Linkroom

  • Aitoja oppimiskokemuksia opiskelijoille käytännön tekemisen kautta yhdessä asiantuntijoiden ja osaajien kanssa.

Olemme toteuttaneet Crazy Townin kanssa yhteisiä rahoitus- ja hankekokonaisuuksia. Yhteistyömme johdosta on syntynyt uusia yrityksiä ja tiimit ovat saanet rahoituksia. HAMK on toteuttanut jäsentutkimuksia sekä monia toimeksiantoja Crazy Townin jäsenyrityksille. Meille on syntynyt yhteinen kieli ja näkemys asioista sekä niihin vaikuttamisesta. Yhteistyömme on jo jatkunut vuosia.


ANNA-MARIA VILKUNA

TKI-johtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu

”Ammattitaitoa löytyy! Asenne on käytännönläheinen ja ratkaisukeskeinen.”

3AMK ProjektiBoosteri

  • Henkilöstölle suunnattuja koulutustapahtumia sekä hakemusten tuottamista.

Me olemme hyödyntäneet Crazy Townia ammattikorkeakoulun tutkimuskehitys ja innovaatiotapahtumissa sekä hakemusten tuottamisessa. Tapahtumat ovat olleet Metropolian henkilöstölle suunnattuja koulutustapahtumia, joiden tavoitteena on ollut, että tki-osaaminen ja tietoisuus lisääntyisi ja vahvistuisi. Crazy Town on solmutoimija erilaisissa rajapinnoissa, joka tuntee TKI-rahoittajat ja yritysmaailman tarpeet sekä omaa kokemusta korkeakoulu maailmasta.

Heillä on näkemys siitä mihin ollaan tulevaisuudessa menossa.


KARI TYNI

Viestinnän ammattilainen, Viestintä Kari Tyni Oy 

”Crazy Town on yritys joka pystyy yhdistämään opiskelijat, yritykset ja heidän tietotaitonsa koulutus maailmasta.”

Hippos2020 Challenge haastekampanja

  • Haastekampanjan avulla kehitimme Hippos2020 hankkeen toimintaa eteenpäin liiketoiminnallisesta ja liikunnan tutkimuksen näkökulmasta. 

Tavoitteenamme haastekampanjassa oli saada aktivoivaa viestiä Hippoksen ekosysteemistä yrityskenttään. Tiesimme, että kaikki viisaus ei ole hankkeen toimijoilla, vaan tarvitsimme uusia näkökulmia ja ideoita siitä, millaisia mahdollisuuksia uusi Hippos voisi avata Jyväskylässä.

Crazy Townilla on taito masinoida tämän tyylisiä kampanjoita ja toimia niissä aktivaattorina. Heillä on hyvä tuntuma kenttään ja tieto siitä, miten tavoitamme oikeanlaisen ja potentiaalisen ryhmän Hippos2020 Challengiin.


TODD DAVEY

Apulaisprofessori, yrittäjyys, Institut Mines-Télécom Business School in Paris
Johtaja ja toinen puheenjohtaja, UIIN Australia Chapter

”Teemme yhteistyötä Crazy Townin tiimin kanssa, koska koko ajan tapahtuu: uusia näkökulmia ja aloitteita sekä loistavia tuloksia.”

UBC Finland

  • Olemme tehneet Crazy Townin kanssa yhteistyötä merkittävissä yritysyhteistyön ja korkeakoulujen tilannekuvien selvityksissä.

Crazy Town toimi Suomen maapartnerina Euroopassa toteuttamassamme laajassa yritysyhteistyön tilannekuvauksessa vuonna 2011-2010. Tämän jälkeen työskentelimme yhdessä Keski-Suomessa toteutetussa Operaatio Metsonpesässä, joka onnistui erittäin hyvin. Työskentelemme tällä hetkellä Crazy Townin kanssa yritysyhteistyön ja korkeakoulujen selvityksen parissa, jota tuotetaan Tampereella, Kuopiossa ja Kotkassa. Crazy Townin asiantuntijat ovat erittäin ammattitaitoisia ja verkostuneita kainsainvälisesti ja paikallisesti, heidän kanssaan asiakaslupaus täyttyy aina yli odotusten.


MIRA SILLANPÄÄ

Strategiapäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki

”Crazy Town on hyvä toimija seutuyhteistyössä, he kokoavat verkostoja ja kokeilevat erilaisia konsepteja.”

Ammattilaiset Areenalla Hämeenlinnan seutu

  • Uusi keino edistää rekrytointia, työllisyydenhoitoa ja tuoda tarvittavaa lisäresurssia yrityskontaktointiin.

Innostuimme kokeilemaan Ammattilaiset Areenalla- konseptia, sillä koimme että tässä on jotain uutta ja erilaista. Konsepti oli valmis ja sitä oli kokeiltu ja testattu. Meillä oli tavoitteena luoda positiivinen ja aktiivinen mielikuva Hämeen seudusta sekä halusimme vaikuttaa työttömyydestä aiheutuviin kuluihin. Koimme, että tämä kampanja voi vauhdittaa osallistujien työnhakua ja kehittää heidän työnhakutaitojaan sekä verkostoitumista alan osaajiin ja yrityksiin. Yksilöitä työllistyi ja piilotyöpaikkoja löytyi. Ammattilaiset Areenalla oli myös positiivinen sysäys kaupungille, nyt meidän on tehtävä työllisyyden eteen erilaisia tekoja.