Paras työkalu vaikuttavuuden kuvaamiseen

Kolmisen vuotta sitten Sitran Matti Aistrich esitteli IOOI-metodin ( Input, Output, Outcome, Impact ) työkaluksi vaikuttavuuden osoittamiseen.

Crazy Consulting (ent. Business Arena) on ahkerasti käyttänyt tätä panos – tuotos – vaikutus – vaikuttavuus -ketjua lukuisissa arvioinneissa sekä hankekoulutuksissa. Se on yksinkertaisin tuntemamme tapa hahmottaa oman toiminnan vaikuttavuus.

Jos sinulla on hanke tai teet muuta julkisrahotteista kehittämistyötä, jossa joudut vakuuttamaan muut tahot työsi merkityksellisyydestä, uskomme, että metodin omaksuminen on 10 min luku-urakan arvoinen.

Panos – Tuotos – Vaikutus – Vaikuttavuus -ketju yksinkertaisuudessaan (lähde: Sitra)

Vaikuttavuus -ketju

 

Ketju koostuu neljästä osiosta:

  • Panos: Hankkeen tai toiminnan resurssit – rahoitus, oma työ ja ostopalvelut, kumppanit.
  • Tuotos: Tehty työ. Voi myös ymmärtää hankkeen toimenpiteinä. Esimerkiksi koulutukset, tapahtumat ja selvitykset. Helppo osoittaa määrällisesti.
  • Vaikutus: Konkreettinen muutos kohderyhmässä. Esimerkiksi uusi osaaminen, käytännöt, toimintamallit, tuotteet, projektit, jne.
  • Vaikuttavuus: Muutos yhteiskunnanhyvinvoinnissa.

 

Miten hyödyntää käytännössä?

Ota tyhjä paperi tai dokumentti, johon teet neljä vierekkäistä saraketta.

Kaksi ensimmäistä saraketta on helppo täyttää ilman ihmeellisempää seurantaa. Panoksen alle on hyvä tuoda esiin, mitkä todellisuudessa ovat ne pelimerkit, jotka ovat sinun käytössäsi. Myös tuotosten kuvaamisen tulisi luonnistua lonkalta; miten paljon olet tehnyt eri tyyppisiä toimenpiteitä ja kuinka monta ne ovat koskettaneet. Älä mene liikaa yksityiskohtien tasolle. Lukumäärät puhuttelevat (tuotosten määrät, osallistujat).

Jo tämän nopean harjoituksen pohjalta pystyt osoittamaan ulkopuolisille, onko toimintasi panos-tuotos -suhde hyvä vai huono. Saat paljon anteeksi, mikäli toiminnan volyymi on riittävällä tasolla ja teet paljon asioita vaikka resurssit olisivat pienet, vaikket varmuudella pystyisi kertomaan mitä oikeastaan on saatu aikaiseksi. Tämä myös tekee mahdolliseksi karkean vertailun eri hankkeiden tai toiminnan välillä; miksi toiset saavat aikaan paljon enemmän toimintaa kuin toiset? Onko syynä hankkeiden erilainen luonne, jolloin ne eivät edes ole vertailukelpoisia keskenään vai ovatko toiset vain muita parempia?

Vaikutusten kuvaaminen vaatii, että olet tehnyt vaikutusten seurantaa. Mitä vaikutuksia ylipäätänsä tiedät toiminnalla olleen? Jos olet esimerkiksi järjestänyt tilaisuuksia, oletko kerännyt osallistujapalautteita tai selvittänyt, kuinka kohderyhmän käyttäytyminen on muuttunut tilaisuuksien johdosta?

Hankkeet usein sekoittavat tuotoksen ja vaikutuksen. Esimerkiksi seminaarin järjestäminen menee tässä ketju-ajattelussa tuotoksen alle. Se mitä tapahtuu seminaarin jälkeen – uudet yhteistyöprojektit tai osallistujien saama uusi osaaminen – kuuluu vaikutuksen alle.

Vaikuttavuus toteutuu yleensä viiveellä – harvoin vasta hankkeen toiminnan aikana. Ellei hankkeen toiminta ole ollut hyvin rajattua, myös asian selvittäminen jälkiarvioinnin kautta on hyvin vaikeaa. Voi olla mahdotonta kertoa, mikä positiivinen muutos esimerkiksi kohderyhmän käyttäytymisessä on yksinomaan hankkeen toiminnan ansiota. Hyvin usein ulkoiset vaikuttavuusarvioinnit loppujen lopuksi tarkastelevat vaikutusta, eivät vaikuttavuutta.

Tästä huolimatta, mikäli hanketoteuttaja tiedostaa panos-tuotos-vaikutus-vaikuttavuus -ketjun olemassaolon ja kuvaa syy-seuraus -suhteet vähintään vaikutuksiin saakka, hänen on mahdollista perustellusti olettaa ja osoittaa vaikuttavuutta syntyvän jollain aikavälillä.

 

CRAZY CONSULTINGIN VAIKUTTAVUUS ESIIN -PALVELU

Jos tarvitset apua oman hankkeesi tai toiminnan vaikuttavuuden kuvaamiseen, voit toki käyttää meitä:

  • Mikäli sinun täytyy arvioida hankkeesi / toimintasi ulkopuolisella taholla, tai
  • tarvitset sisäisen / ulkoisen viestinnän tueksi tietoa työsi vaikuttavuudesta 

Kokoamme tiedot, selvitämme tarvittaessa kohderyhmän kokemukset ja laadimme esityksen. Tuloksena saat vaikuttavuuden kuvauksen panos-tuotos-vaikutus-vaikuttavuus -ketjun kautta osoitettuna. Ole yhteydessä: Toni Pienonen, 0400 737 238, toni.pienonen@crazytown.fi