JKL City Challenge hakee kehitysideoita Jyväskylän keskustan palveluiden parantamiseksi. Kuka tahansa voi osallistua! Viisi parasta ideaa saavat 2500 - 3000 euron rahoituksen niiden testaamiseksi


Vaiheet


Jätä ideasi yhteen tai useampaan alla olevaan haasteeseen 7.12.2018 mennessä.

Raati myöntää kokeilurahoituksen parhaiten soveltuville ideoille 14.12.2018.

Idean testaaminen käytännössä asiakkaiden ja asukkaiden kanssa 2.1.-1.3.2019.


Kuka tahansa voi osallistua - yritykset, opiskelijat, oppilaitokset, ideatason yritykset, järjestöt tai yksityiset henkilöt



Ratkaistavat haasteet


Kolme haastetta on tarkoitettu ideoinnin avuksi. Hakijoiden tehtävä on sanoittaa ne tarkemmin ja löytää niiden taustalta mielenkiintoinen mahdollisuus. Ideat voivat liittyä yhteen tai useampaan haasteeseen.


1. Millaiset kaupalliset palvelut sekä kulttuuri- ja elämyspalvelut toisivat ihmiset Jyväskylän keskustaan?
Kuinka lisäämme keskustan viihtyvyyttä?


2. Miten saamme lisää asukkaita ja liiketoimintaa keskustaan?
Miten vanhojen kiinteistöjen käyttöasteita lisätään ja kuinka niitä tulisi kehittää? Minkälaisia asuntoja ja asumismuotoja tarvitsemme keskustassa?


3. Mitä ovat tulevaisuuden pankkipalvelut keskustassa?
Voisiko pankkikonttori olla muutakin kuin pankki?




Kriteerit ja ohjeet



Kuka tahansa saa osallistua: yritykset, opiskelijat, oppilaitokset, ideatason yritykset, järjestöt tai yksityiset henkilöt.

Pelkkä hyvä idea ei riitä. Keskeinen osa kampanjaa on kokeilemalla kehittäminen. Rahoitettavat ideat tulee testata käytännössä. Lisäksi idean jättäjällä tulee olla näkemys, kuinka sillä voidaan tehdä kaupallista toimintaa.

Raati arvioi 7.12.2018 mennessä jätetyt ideat seuraavien kriteereiden mukaan:

  • KOKEILTAVUUS: Idea täytyy olla kokeiltavissa Jyväskylän keskusta-alueella oikeiden käyttäjien kanssa kokeiluajan puitteissa. Kokeilun tulee tuottaa uutta tietoa hankekorin kysymykseen.

  • TOTEUTTAVUUS: Idean tulee olla kokeiltavissa 2500 - 3000 euron kokeilurahalla.

  • UUTUUSARVO: Ideassa ja sen toteutustavassa on tuore näkökulma.

  • SKAALAUTUVUUS: Idean pohjalta on nähtävissä mahdollisuus kestävään ja kasvavaan liiketoimintaan.

  • AJANKOHTAISUUS: Toivomme ideoiden huomioivan tulevaisuuden trendit, kuten esimerkiksi #yhteiskäyttötalous, #yhteisöllisyys, #jakamistalous, #urbanisaatio




Järjestäjät


JKL City Challenge -kampanjan toteuttavat yhteistyössä
Image
Image
Image
Image
Image
Image

OLE YHTEYDESSÄ


Image

Matleena Laaksonen
044 373 1932
matleena.laaksonen@crazytown.fi

Image

Pekka Jääskö
040 566 7856
pekka.jaasko@crazytown.fi


#jklcitychallenge